تقویم و سررسید 97

چاپ تقویم رومیزی اختصاصی در 10 روز کاری

تعریفی از هدایای تبلیغاتی و تقویم و سررسید 97 :

هدایای تبلیغاتی روشی نوین برای تبلیغ و همچنین تشکر و قدر دانی از مشتری به دلیل انتخاب  و اعتماد به شرکت می باشد. هدایای تبلیغاتی را میتوان یاد گاری  کاربردی در موضوع کار خودت و یا مشتری در نظر گرفت که همراه با نام تجاری و شماره تماس شرکت به آن داده می شود که این امر باعث حک کردن نام خود در ذهن مشتری می شود. یا به عبارت دیگر هدایای تبلیغاتی یکی از عموال مهم جلب توجه می باشند.که میتواند اثر زیادی در ذهن مشتری از محصولات و خدمات شما به جا بگذارد.حالا باید به این نکته توجه کنیم که محصول و یا هدیه تبلیغاتی که ما به مشتری ارائه می دهیم برای او کاربردی باشد مثلاً خودکار تبلیغاتی و یا لیوان تبلیغاتی، کیف اداری ، و …

که مشتری در طول روز با آن هدیه برخورد داشته باشد و نام و نقش تجاری شما در ذهن مشتری حک شود. بسیاری از مشتریان کارت ویزیت، کاتالوگ ، و خدمات از این قبیل را نگه نمیدارند ، اما یه هدیه تبلیغاتی موثر و کاربردی  هرچند اندک و کوچک را تا زمان طولانی استفاده میکنند مانند: جاسوئچی ، جا کارتی و …، که این امر سبب خشنودی مشتری و همچنین نگرش مثبت نسبت به تبلیغ کننده، میگردد.

طبق پژوهش های که در زمینه هدیه تبلیغاتی و هدیه دهنده و یا هدیه گیرنده ،انجام گردیده است

یافته ها حاکی از آن هستند که شرکت هایی که به مشتریان خود هدایای تبلیغاتی میدهند نسبت به شرکتهایی که این کار را انجام نمی دهند دو برابر شانس تماس مجدد را برای خود ایجاد می کنند.

 

سررسید-97