قالب وردپرس

لیست قیمت ساک دستی پارچه ای

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی کاست دار رکابی

ساک دستی سوزنی کاست دار رکابی

ساک دستی سوزنی کاست دار رکابی

ساک دستی سوزنی کاست دار رکابی

ساک دستی سوزنی کاست دار رکابی

ساک دستی سوزنی کاست دار رکابی

ساک دستی سوزنی کاست دار رکابی

ساک دستی سوزنی کاست دار رکابی

ساک دستی سوزنی کاست دار رکابی

ساک دستی سوزنی کاست دار رکابی

ساک دستی سوزنی

ساک دستی سوزنی

تعرفه چاپ ساک دستی پارچه ای و سوزنی

لیست قیمت ساک دستی سوزنی

لیست قیمت ساک دستی سوزنی

 

لیست قیمت ساک دستی پارچه ای

در دو گرماژ 60 و 90 گرم می باشد

تبلیغاتی مناسب و مقرون به صرفه نسبت به ساک دستی کاغذی می باشد.

سایز های متنوعی درساک های دستی پارچه ای موجود می باشد که رایج ترین آنها 25*35 و 35 *45 و 40*50 و 35*50 و 60 *45 و … می باشد.

ساک دستی پارچه ای یا ساک دستی سوزنی نیز مانند یک بیلبورد تبلیغاتی مقرون به صرفه عمل می کند.