چاپ 6 ساعته فوری

چاپ 6 ساعته فوری در واقع روزانه به تعداد محدودی قابل انجام می باشد ، در مواقع ضروری امکان انتخاب شرایط موجود از انسان صلب می شود و مجبور به انتخاب تراکت و یا تبلیغات فوری بی کیفیت می شویم بخاطر عجله خودمان.

دلیل راه اندازی فرم چاپ 6 ساعته در واقع احساس کمبود فرم چاپ فوری با کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان می باشد ، این چاپ با سیستم افست بوده و از لحاظ کیفیت هیچ تفاوتی با دیگر چاپ ها ندارد .

تنها تفاوت چاپ 6 ساعته که در زیر با قیمت دقیق تمامی فرم ها آشنا می شویم ، قیمت و هزینه تمام شده ی آن می باشد که مقداری بالاتر از قیمت چاپ باقی فرم ها می باشد.

این فرم چاپ شامل چاپ تراکت فوری ، چاپ کارت ویزیت فوری و چاپ سربرگ فوری می باشد.

چاپ فوری

قوانین فرم های چاپ 6 ساعته :

برای بسته شدن کار چاپی خود در فرم های 6 ساعته و تحویل در همان روز حتما باید فایل خود را تا پیش از ساعت 12 ارسال فرمایید و بین ساعت 6 تا 7 بعدازظهر تحویل بگیرید ، یعنی 6 ساعت از ساعت 12 ظهر یکی از روزهای شنبه تا چهارشنبه محاسبه می شود .

در چه مواردی به چاپ 6 ساعته نیاز داریم ؟

در مواردی به چاپ 6 ساعته نیاز است که امروز تقویم را نگاه می کنیم و متوجه می شویم فردا یک قرار بسیار مهم و یا یک نمایشگاه بسیار مهم داریم و احتیاج به کارت ویزیت و یا برای حضاری که در سمینار منتظر سخنرانی ما هستند تعدادی تراکت جهت اطلاع رسانی از موضوع مورد بحث نیاز داریم در این موقع می باشد که سیستم چاپ دو راه را پیش روی ما قرار می دهد که اولی چاپ دیجیتال و راه دوم چاپ 6 ساعته می باشد در واقع چاپ 6 ساعته یک اصطلاح می باشد و برای سفارش چاپ 6 ساهته حتما باید فایل شما تا قبل از ساعت 12 در فرم چاپ بسته شود و اگر بعد از آن ثبت شود در ساعت 13 فردای آن روز تحویل خواهد شد.

سیستم چاپ فرم های چاپ 6 ساعته

سیستم چاپ فرم های چاپ 6 ساعته در واقع تفاوت زیادی با چاپ های دیگر این مجموعه ندارد و مراحل آن کاملا شبیه به مراحل چاپ های یک هفته ای و 2 تا 3 روز کاری می باشد به صورتی که چاپ افست 4 رنگ با دستگاه انجام می شود و پس از آن با دستگاه سلفون کشیی حرارتی کار سلفون کشی صورت می پذیرد و همچنین برای تراکت ها نیز سیستم چاپ و برش به همین صورت می باشد و تنها تفاوت فرم چاپ 6 ساعته با باقی فرم های چاپ این است که مراحل انجام این فرم در چاپخانه از الویت برخوردار می باشد.