سازه های نمایشگاهی

استند های نمایشگاهی اولین ابزار برای شما درغرفه ی نمایشگاه می باشد.

استندها معمولا در دوسایز 2 متر در 90 سانت و 60 سانت در 170 سانت میباشند.

رول آپ :

رول آپ در واقع سازه ای شبیه به استند میباشد با این تفاوت که به دلیل بسته شدن کامل رول آپ پس از استفاده و مخفی بودن پلات و لمینت از ماندگاری بیش تری نسبت به استند  برخوردار می باشند.

رول آپ و استند نمایشگاهی در واقع بیلبوردهای کوچکی می باشد که در نمایشگاه شما را از دیگر رقیبانتان متمایز می سازد.