تعرفه چاپ کارت ویزیت

کارت ویزیت

کارت ویزیت گلاسه یووی

این کارت ویزیت برروی مقوای گلاسه 300 گرم به وسیله ی دستگاه افست چهار رنگ چاپ می شود ، پس از مرحله چاپ نوبت به یووی می رسد ، در این مرحله قشر یووی که یک ماده بی رنگ و بی بو می باشد برروی مقوای چاپ شده به صورت یک دست کشیده می شود و کارت ها را براق می کند ، پس از این مرحله نیز برش کاری و بسته بندی می باشد که مرحله آخر است.
این کارت ویزیت به صورت یکرو و دورو موجود می باشد.
سایز این کارت ویزیت 8.5*4.8 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت ارزان قرار دارد.

کارت ویزیت سلفون براق

کارت ویزیت سلفون براق نیزمانند کارت ویزیت گلاسه یووی بر روی گلاسه 300 گرم چاپ می شود اما در مرحله ی پس از چاپ به جای استفاده از یووی از سلفون براق استفاده می شود ( سلفون براق یک لایه نازک سلفون می باشد که به وسیله ی حرارت بر روی مقوای 300 گرم کشیده می شود و براقیت خاصی به کارت ویزیت می دهد) ، پس از مرحله چاپ و سلفون کارت ها برای دوربری و بسته بندی به بخش صحافی هدایت می شوند.
این کارت ویزیت به صورت یکرو و دورو موجود می باشد.
سایز این کارت ویزیت 8.5*4.8 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت ارزان قرار دارد.

کارت ویزیت سلفون مات

کارت ویزیت سلفون مات نیزمانند کارت ویزیت گلاسه یووی بر روی گلاسه 300 گرم چاپ می شود اما در مرحله ی پس از چاپ به جای استفاده از یووی از سلفون مات استفاده می شود ( سلفون مات یک لایه نازک سلفون می باشد که به وسیله ی حرارت بر روی مقوای 300 گرم کشیده می شود) ، پس از مرحله چاپ و سلفون کارت ها برای دوربری و بسته بندی به بخش صحافی هدایت می شوند.
این کارت ویزیت به صورت یکرو و دورو موجود می باشد.
سایز این کارت ویزیت 8.5*4.8 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت ارزان قرار دارد.

کارت ویزیت کتان امباس

مقوای کتان امباس در واقع همان کاغذ کارتی 300 گرم می باشد که با دستگاه امباس برجسته و بافت دار می شود ، سپس مقوای کتان امباس به مرحله ی چاپ افست چهاررنگ رفته و پس از آن به دلیل اینکه روی مقوای کتان نمی توان از روکش استفاده کرد به مرحله ی برش و بسته بندی می رود و آماده تحویل می شود.
این کارت ویزیت به صورت یکرو و دورو موجود می باشد.
سایز این کارت ویزیت 8.5*4.8 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت ارزان قرار دارد.

کارت ویزیت کتان آلمان

مقوای کتان آلمان در واقع همان کاغذ کتان اصلی و فابریک 300 گرم می باشد ، مقوای کتان آلمان به مرحله ی چاپ افست چهاررنگ رفته و پس از آن به دلیل اینکه روی مقوای کتان نمی توان از روکش استفاده کرد به مرحله ی برش و بسته بندی می رود و آماده تحویل می شود.
این کارت ویزیت به صورت یکرو و دورو موجود می باشد
سایز این کارت ویزیت 8.5*4.8 می باشد..
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت ارزان قرار دارد.

کارت ویزیت سلفون براق دورگرد

این کارت ویزیت نیز بر روی گلاسه 300 گرم چاپ می شود ، سپس به مرحله ی سلفون کشی براق می رود و مراحل شبیه به کارت ویزیت سلفون براق می باشد با این تفاوت که کارت ویزیت سلفون براق دورگرد پس از چاپ برش کاری نمی شود و به مرحله ی قالب خوردن و دورگرد شدن می رود .
این کارت ویزیت به صورت دورو موجود می باشد
سایز این کارت ویزیت 8.5*5/5 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت ارزان قرار دارد.

کارت ویزیت سلفون مات دورگرد

این کارت ویزیت نیز بر روی گلاسه 300 گرم چاپ می شود ، سپس به مرحله ی سلفون کشی مات می رود و مراحل شبیه به کارت ویزیت سلفون مات می باشد با این تفاوت که کارت ویزیت سلفون مات دورگرد پس از چاپ برش کاری نمی شود و به مرحله ی قالب خوردن و دورگرد شدن می رود .
این کارت ویزیت به صورت دورو موجود می باشد
سایز این کارت ویزیت 8.5*5/5 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت ارزان قرار دارد.

کارت ویزیت کتان پلاستیک

این کارت ویزیت نیز کاغذ کتان بافت دار می باشد ، تفاوت این کارت ویزیت با کتان امباس و کتان آلمان این است که کارت ویزیت کتان پلاستیک حالتی ارتجاعی و پلاستیکی دارد و کمی براق تر از دیگر کتان ها می باشد ، مراحل کاملا مانند کتان امباس و کتان آلمان می باشد.
این کارت ویزیت به صورت یکرو و دورو موجود می باشد
سایز این کارت ویزیت 8.5*8/4 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت ارزان قرار دارد.

لیبل یووی

کاغذ پشت چسبدار یا همان لیبل کاغذی می باشد که یک طرف آن طرح چاپی می نشیند و یک سمت آن چسب دار می باشد ، مرحله ی اول تولید لیبل یووی مرحله ی چاپ می باشد ، پس از آن مانند کارت ویزیت گلاسه یووی به مرحله یووی که قشری بی رنگ و براق می باشد می رود و روکش براق کشیده می شود.
این کارت ویزیت به صورت یکرو موجود می باشد
سایز این کارت ویزیت 8.5*8/4 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت ارزان قرار دارد.

لیبل سلفون براق

کاغذ پشت چسبدار یا همان لیبل کاغذی می باشد که یک طرف آن طرح چاپی می نشیند و یک سمت آن چسب دار می باشد ، مرحله ی اول تولید لیبل سلفون براق مرحله ی چاپ می باشد ، پس از آن مانند کارت ویزیت سلفون  براق  به مرحله سلفون کشی می رود این کارت ویزیت به صورت یکرو موجود می باشد
سایز این کارت ویزیت 8.5*8/4 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت ارزان قرار دارد.

کارت ویزیت لمینت براق

این کارت ویزیت ابتدا روی مقوای 300 گرم چاپ می شود سپس به دلیل این که دوروی کارت ویزیت را لمینت میگیرد دیگر احتیاجی به سلفون کشی و خدمات پس از چاپ به آن صورت ندارد ، این کارت ویزیت ضخیم می باشد ، و مرحله ی پس از لمینت نیز مرحله ی تیغ خوردن و دورگرد شدن می باشد.
این کارت ویزیت به صورت دورو موجود می باشد
سایز این کارت ویزیت 8.5*5/5 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت متوسط از لحاظ قیمت قرار دارد.

 

کارت ویزیت لمینت مات

این کارت ویزیت ابتدا روی مقوای 300 گرم چاپ می شود سپس به دلیل این که دوروی کارت ویزیت را لمینت میگیرد دیگر احتیاجی به سلفون کشی و خدمات پس از چاپ به آن صورت ندارد ، این کارت ویزیت ضخیم می باشد ، و مرحله ی پس از لمینت نیز مرحله ی تیغ خوردن و دورگرد شدن می باشد.
این کارت ویزیت به صورت دورو موجود می باشد
سایز این کارت ویزیت 8.5*5/5 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت متوسط از لحاظ قیمت قرار دارد.

کارت ویزیت لمینت برجسته

هر سمت این کارت ویزیت ابتدا بر روی مقوای ایندربرد 300 گرم چاپ می شود سپس به مرحله ی سلفون کشی مات می رود پس از مرحله سلفون کشی مرحله ی یووی موضعی می باشد ( در این مرحله قسمت های دل خواه شما به صورت برجسته و براق می شود ) ، سپس کارت ها به مرحله لمینت شدن و چسباندن دوروی کارت به یکدیگر می روند. و در مرحله ی آخر کارت تیغ می خورد و دورگرد می شود و به مرحله بسته بندی می روند.
این کارت ویزیت به صورت دورو موجود می باشد
سایز این کارت ویزیت 8.5*5/5 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت متوسط از لحاظ قیمت قرار دارد.

کارت ویزیت لمینت براق طرح موج

مراحل و اجرای کارت کاملا مانند کارت ویزیت لمینت براق می باشد فقط تفاوت آن در نحوه تیغ خوردن می باشد به این صورت که در ایم مدل دو گوشه کارت ویزیت گرد و دو گوشه دیگر تیز می باشد.
این کارت ویزیت به صورت دورو موجود می باشد
سایز این کارت ویزیت 8.5*5/5 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت متوسط از لحاظ قیمت قرار دارد.

کارت ویزیت لمینت مات طرح موج

مراحل و اجرای کارت کاملا مانند کارت ویزیت لمینت مات می باشد فقط تفاوت آن در نحوه تیغ خوردن می باشد به این صورت که در ایم مدل دو گوشه کارت ویزیت گرد و دو گوشه دیگر تیز می باشد.
این کارت ویزیت به صورت دورو موجود می باشد
سایز این کارت ویزیت 8.5*5/5 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت متوسط از لحاظ قیمت قرار دارد.

کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب

مراحل تولید کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب کاملا مانند کارت ویزیت لمینت برجسته می باشد با این تفاوت که مرحله طلاکوب به آن افزوده می شود ، پس از مرحله برجسته کاری یا یووی مرحله طلاکوب کارت ویزیت به وسیله ی کلیشه انجام می شود.
این کارت ویزیت به صورت دورو موجود می باشد
سایز این کارت ویزیت 8.5*5/5 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت متوسط از لحاظ قیمت قرار دارد.

کارت ویزیت های مربعی

این کارت ویزیت ها فقط به صورت لمینتی موجود می باشند ، لمینت براق مربع ، لمینت مات مربع ، لمینت برجسته کوچک و لمینت برجسته طلاکوب ، که در این کارت ها مراحل کاملا شبیه به کارت های دیگر می باشد ، مثلا در لمینت براق مربع مراحل دقیقا همان می باشد فقط سایز کارت ویزیت کوچکتر است.
این کارت ویزیت به صورت دورو موجود می باشد
سایز این کارت ویزیت 5.5*5/5 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت متوسط از لحاظ قیمت قرار دارد.

کارت ویزیت مخملی ( سلفون مات مخملی ، لمینت برجسته مخملی ، سلفون مات مخملی موضعی )

کارت ویزیت هایی که در دسته کارت ویزیت مخملی قرار دارند مکانیزمشان تفاوت خاصی با دیگر کارت ویزیت ها ندارد و تنها وجه تمایز آنها با کارت ویزیت های هم ردیفشان این است که در مرحله سلفون کشی روی کارت ویزیت مخملی از سلفون مخملی به جای سلفون ساده استفاده می شود.
این کارت ویزیت به صورت دورو موجود می باشد
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت متوسط از لحاظ قیمت قرار دارد.

طلاکارت و نقره کارت لمینت براق

کارت ویزیت های طلا کارت و نقره کارت نیز مانند سیستم لمینت براق معمولی می باشند با این تفاوت که قبل از مرحله لمینت کردن کارت ویزیت ابتدا روی کارت ویزیت طلاکوب یا نقره کوب انجام می شود و سپس لمینت می شود در واقع این کارت ویزیت یک مرحله از کارت ویزیت لمینت براق معمولی بیشتر دارد و آن مرحله طلاکوب یا نقره کوب می باشد.

کارت ویزیت طلاکارت و نقره کارت لمینت مات

کارت ویزیت های طلا کارت و نقره کارت نیز مانند سیستم لمینت مات  معمولی می باشند با این تفاوت که قبل از مرحله لمینت کردن کارت ویزیت ابتدا روی کارت ویزیت طلاکوب یا نقره کوب انجام می شود و سپس لمینت می شود در واقع این کارت ویزیت یک مرحله از کارت ویزیت لمینت مات معمولی بیشتر دارد و آن مرحله طلاکوب یا نقره کوب می باشد.

کارت ویزیت لمینت براق ، مات ، برجسته ویزیتی

این کارت ویزیت در واقع همان مکانیزم کارت لمینت براق ، کارت ویزیت لمینت مات ، کارت ویزیت لمینت برجسته را دارد با این تفاوت که سایز این کارت کوچکتر از کارت ویزیت های دیگر می باشد و سایز آن 8.5*4.8 دورگرد می باشد.

کارت ویزیت آهنربایی

این نوع کارت ویزیت ها که به کارت ویزیت مگنت نیز معروف می باشد  به صورت یکرو موجود می باشد زیرا روی دیگر آن آهنربا می باشد .
سایز کارت ویزیت آهنربایی 8.5 * 5.5 می باشد ، این کارت به صورت یکرو چاپ می شود.

کارت ویزیت آهنربایی طرح قالب

این کارت ویزیت به صورت آهنربا می باشد ، تفاوت آن با کارت ویزیت آهنربایی معمولی این است که این کارت ویزیت پس از چاپ به صورت طرح دلخواه شما در میاید.

 

کارت ویزیت پی وی سی 300 میکرون ، کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون ، کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون

این نوع کارت ویزیت با جنس پی وی سی چاپ می شوند و اصلا کاغذی و مقوایی نیستند ، سیستم چاپ این نوع کارت ها سیستم چاپ افست خشک می باشد ، کارت ویزیت پی وی سی هیچ گونه روکشی ندارد و از دوام بسیار بالا یی برخوردار است .
این کارت ویزیت ها در 3 ضخامت 300 میکرون ، 500 میکرون و 760 میکرون موجود می باشد.
سایز این کارت ویزیت 5.5*5/8 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت گران از لحاظ قیمت قرار دارد.

کارت ویزیت پی وی سی برفکی ( شیشه ای نیمه مات )

این کارت ویزیت هم از سری کارت ویزیت های پی وی سی می باشد و از دوام بالایی برخوردار است ، این کارت به صورت یکرو چاپ می شود زیرا از این سمت کارت ویزیت آن سمت آن مشخص می باشد.
سایز این کارت ویزیت 5.5*5/8 می باشد.
این کارت ویزیت در دسته کارت ویزیت گران از لحاظ قیمت قرار دارد.