چاپ و بسته بندی

 

مقررات بازیافت در بسته بندی

 مقررات مربوط به بسته بندی و پس مانده های آن کلیه انواع بسته بندی های موجود در بازار را در بر می گیرد. در این مقررات بسته بندی به این صورت تعریف می شود: «کلیه تولیدات از انواع مواد طبیعی یا مصنوعی که جهت نگهداری، پوشش دهی، جابجایی، توزیع و یا معرفی کالاها اعم مواد خام و یا ساخته شده که به وسیله تولیدکننده یا مصرف کننده استفاده می شود، به عنوان بسته بندی در نظر گرفته می شوند.» در موارد ذکر شده بالا، استفاده از مواد غیرقابل بازیافت ممنوع است. بنابر انچه که در این مقررات اورده شده، موارد زیر شامل تعریف بسته بندی میگردد:

۱بسته بندی ابتدایی یا اولیه که مستقیماً محصول را در بر می گیرد و در پایان زنجیره توزیع به مصرف کننده نهایی فروخته می شود.

 ۲بسته بندی ثانویه که شامل تعداد معینی از محصولات بسته بندی شده می باشد. در مورد این نوع بسته بندی، خریدار لزوما مصرف کننده نیست. در صورت نیاز به انبار کردن کالا از بسته بندی ثانویه استفاده می شود. علاوه بر این، برداشتن این نوع بمبته بندی باعث تغییر در خصوصیات و مشخصات محصول نمیگردد.

3- بسته بندی حمل ونقل که بسته بندی روی پالتها ثال آن را شامل می شود. این نوع بسته بندی تعداد یی از محصولات را در بر می گیرد و به منظور ی از خرابی محصول و همچنین سهولت ونقلی به کار برده می شود. مفهوم این بسته بندی شامل کانتینرهای باری مورد استفاده در باربری دریایی و راه آهن نمی شود. مقررات مربوط به بسته بندی با جمع آوری و تصحیح قوانین محدود موجود در بسته بندی که توسط انجمن هاو مؤسسات وضع شده بودند، به شکل کنونی تدوین به دلیل غیر قابل انعطاف بودن این قوانین، بی آن می رقت که بر تجارت و بازار آزاد اثر منفی داشته أت دو ولی با هماهنگ کردن مقررات بسته بندی وضایعات آن با قوانین محدود تر مربوط به در کنار جلوگیری از آسیب رساندن لشه محيط زیست عندما ایجاد مانع واشکال در تجارتآزاد،

این مشکل نیز برطرف گشته است. در قوانین مربوط به بسته بندی، دلایل انجام عمل بازیافت ضایعات حاصل از بسته بندی برای کلیه صنف های توليدی برشمرده شده أست. همچنین مسائل مربوط به تعدادی کالاهای خاصی به صورت تک تک در این قوانین آورده شده است.  موارد دیگر ذکر شده در قوانینمربوط به بسته بندی، محدودیت استفاده ازفلزات سنگین در مواد اولیه بسته بندی است روش هایی که برای انجام عملیات بازیافت در قانون آورده شده و در کشورهای مختلف متفاوت ست. به عنوان مثال در بعضی کشورها، شرکت ها ملزم به جمع آوری زباله های خانگی که از محصولات تولیدی شان ایجاد می شود، میباشند. ولی در کشورهای دیگر، جمع آوری و بازیافت پس مانده ها و ضمایم بسته بندی ثانویه نیز بر عهده شرکتهای توليدی است. البته اغلب فقط مسئولیت انجام عمل جمع آوری و بازیاقت با شرکت ها میباشد و آنها آنجام این عمل را به صورت قراردادی به شرکت زباله محول میکنند.

 در بریتانیا، علامتی دایر بر همکاری شرکتی در زمینه جمع آوری و بازیافت زباله محصولات به چشم نمیخورد. به جای ان، شرکتها بر اساس میزان تولید ملزم به ارائه سناد و مدارک أنجام بازیاقت برای زباله های محصولات خود میباشند. برای این منظور اخذ تأییدیه از مؤسسهای وظیفه نظارت و بازرسی  نقض قوانین، امکان بازیافت مقادیر مورد نظردر قانون برای شرکت ها ازین نظر دچار بحران می شدند.

اکنون با انجام تحقیقات و مطالعات علمی و کاربردی، حجم بازیافت مورد نیاز برای اخذ تأییدیه، اصلاح شده و شرکت ها در اولین مراحل تصمیم گیری و طراحی در مورد تولید و برنامهریزی دقیقی میباشند. در ادامه به گوشه ای از موارد ذکر شدہ در قانون اشاره شده و این مواردبررسی خواهند شد.

 

در بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا، انجام بخشی از عمل بازیافت به عهده شرکت بسته بندی کننده محصول است. این قانون شرکت ها را ملزم به رعایت بیشتر قوانین زیست محیطی در مورد بسته بندیهای خود می کند، چون اگر از مواد زاید و بسته بندی حجیم تر استفاده کنند، در نهایت هزینه بازیافت بالا می رود و این به ضرر خودشان است. در هر صورت مطالعه قوانین و درک موارد جزئی درباره خط بسته بندی برای شرکت های تولیدی بسیار مهم و ضروری است

برای تدوین استانداردهای بهتر و کارآمدتر جهت استفاده در قوانین مربوط به بسته بندی، کمیسیون خاصی تشکیل شدهاند که یکی از انها به عنوان نمونه معرفی می شود. در اروپا مؤسسه ای که به نام کمیته اروپایی و با علامت اختصاری «CE» شناخته می شود، تعیین و طراحی استاندارد در زمینه بسته بندی را بر ح عهده دارد و تاکنون طراحی و تدوین تعدادی استاندارد را انجام داده است. گروهی از این استانداردها شامل شش استاندارد و یک نکته تکنیکی می شود. این گروه در اصلی، پنج مورد استاندارد دارد و مورد ششم به عنوان ضابط و ارتباط دهنده پنج استاندارد دیگر عمل می کند. عناوین استانداردها در زیر اورده شده است:

1- بسته بندی و محیط زیست، شامل شرایط مندرج در استانداردها در زمینه ی بسته بندی و زباله های حاصل از بسته بندی؛  

2- بسته بندی و بازیافت شامل مواردی که در زمینه انجام عملیات جمع آوری و بازیافت مواد مورد استفاده در بسته بندی باید در نظر گرفته شود؛

 ۳- شرایط لازم برای انجام بسته بندی قابل بازیافت به وسیله ایجاد ترکیبات جدید یا حذف و کاهش مواد مضر از ترکیب ماده مورداستفاده در بسته بندی

4- شرایط مورد نیاز برای انجام نوعی بسته بندی که پس از مصرف قابلیت تولید انرژی به وسیله سوزانده شدن یا موارد مشابه را داشته باشد. مواد مورد استفاده در این نوع بسته بندی باید مواد زاید یا در اصطلاح خاکستر کم از خود باقی گذارند و خاصیت گرمازایی بالا داشته

5- ارتباط بسته بندی و جلوگیری از هدر رفتن

6- ارتباط نوع بسته بندی و امکان استفاده مجدد

نکته تکنیکی همراه استانداردها در مورد میزان فلزات سنگین ترکیب مواد مورد استفاده برای بسته بندی می باشد و روشهای اندازه گیری یا تعیین حضور این فلزات را بیان داشته است. فلزات سنگینی که در این استاندارد ذکر شده اند عبارتند از:

1- سرب

2- کادیوم

3- کروم شش ظرفیتی

اگر به دفع و انتخاب مواد در مرحله طراحی توجه عمده معطوف شود میتوان قابلیت بازیافت را بهبود بخشید. تولیدکنندگان هر وسیله ای باید طراحی هایی را مدنظر قرار دهند که در هنگام بازیافت، جداسازی قسمتهای مختلف مواد ساخته شده به راحتی امکان پذیر باشد.

گرچه طراحی برای قابلیت بازیافت نباید پارمتر های هزینه و عملکرد اصلی را تحت شعاع قرار دهد اما باید مدنظر قرار گیرد و مهم شمرده شود .طراحان با استفاده از اصول زیر سهم مهمی در این راه بر عهده دارند:

استفاده از یک ماده در بیشتر قسمقسمتهای یک جنس

انتخاب موادی که بازیافت ان ها ساده است

اطمینان از این مطلب که ماده موجود به هنگام بازیافت، باعث آلودگی مواد دیگر نمی شود.

نهایی در انتخاب مواد، حذف عمل جداکردن (از حالت مونتاژ درآوردن) آنهاست؛ یعنی طراحی باید به گونه ای باشد که تنها از یک ماده ستفاده شود. این مساله ممکن است به ظرفهای در حالی طراحی لطمه بزند، اما میتواند برای مونتاژهای فرعی مفید باشد. به طور کلی، عملیات ثانویه مثل برچسبزنی، برای بازیافت مشکل آفرین هستند. بدین منظور برخی نکات راهنما را مطرح می کنیم: – از اجزایی استفاده کنید که از جنسی قطعه اولیه هستند؛ – در یکی محصول از پلیمرهای سازگار استفاده کنید، برخی از مواد را می توان در یک آلیاژ رایج ترکیب کرد؛ – برای پیوند مواد با چسبهای غیرسازگار از راه های دیگر مثل جوش اولتراسونیک، سیل گرم، جوش سوزنی، پلیت داغ یا جوشی و جوش گاز داغ که آلودگی نیز ایجاد نمی کنند، استفاده کنید.

آیا برچسبهای قوطی را می توان از جنس ظرف ساخت؟ آیا میتوان در این مورد از چاپ لیزری 9 یا استامپ داغ استفاده کرد؟ پایدار کننده ها رنگدانه های فلز سنگین به هنگام سوختن مشکل ایجاد می کنند، به همین دلیل بقایای آنها باید با دقت دفن شوند. رنگدانههایی مثل سولفید کادمیوم و سراب کروماته (زرد) باید جانشین رنگدانههای بدون فلز سنگین شوند.

استخراج مغناطیسی

به بالاترین میزان بازیافت (۹۰-۸۵ درصد) در میان تمامی سیستمهای بازیافت رسیده است. این فرآیند صنعتی که آزمایش شدہ و نسبتاً ساده و ارزان است، میتواند در محل جمع آوری زباله استقرار یابد. فولاد قابل بازیافت به صورت فله بازیافت می شود؛ بدین ترتیب کارایی و مقرون به صرفه بودن در انتقال ان برای بازیافت به حداکثر میرسد. این فرآیند «خودکار» است و وابستگی سیستم کاهش می دهد.

بسته بندی و هزینه

 

بسته بندی ها امروز در برندسازی یک محصولی نقش عمدهای ایفا می کنند. قرمز وینستونی و یا ابی نیوا کلمات و رنگهای جدیدی هستند که امروز به واسطه تبلیغ و تکرار در اذهان نقش بسته و زیبایی شناسی خود را شکل استفاده های تبلیغی از بسته بندی اش بتواند آن را با حداقل هزینه تولید کند برای کنترل هزینه های یک بسته بندراهکار های بیشماری وجود داردکه ما در این پیوستار به تلاش ما این است که راهکارهایپیشنهاد داده شده علاوه بر صرفه جویی بتواند نیاز های یک بسه بندی خوب را تامین کرده و به عبارتی بتوانیم در عین کنترل قیمت تمام شده یک بسته بندی کیفیت و مقبولیت ان را حفظ و حتی افزایش دهیم .

در قسمت قبلی (چهارم) به موضوعاتی چون بزرگ کردن یک بسته بندی به منظور جاگیری تعداد بیشتری از یک کالا، تغییر بسته بندی ها با توجه به مرحله بارگیری و حمل ونقل و بارگذاری آنها، اندیشیدن به محصول 9 حذف تکههای اضافی و نالازم آنها و حتی کم کردن از تعدد رنگهای چاپی نا لازم که همگی اینها بیشی و کم در کاهش هزینه های یک بسته بندی مؤثر بوده و در تولید انبوه به چشم می ایند. در ادامه به مباحثی پیرامون بازیافت بسته بندیهای قابل استفاده مجدد، استفاده از بسته بندیهای یکپارچه (در مواردی که نوع کالا این اجازه را به ما می دهد)، طراحی بسته بندی با توجه به سلامت کالا و رعایت پیشفرض بسته بندی آسمان محصول، خواهیم پرداخت.

بازیافت بسته بندی

یک نکته که میتوان از همان ابتدای طراحی یک بسته بندی در نظر گرفت بحث استفاده مجدد از آن است.یک بسته بندی میتواند با تمهیداتی که توسط یک مدیر خوش فکر به انجام میرسد به راحتی و با صرف کمترین هزینه به چرخه تولید باز گردد.

یک نمونه از خوش فکری در این مورد استفاده از بار تبلیغاتی بازیافت یک بسته بندی است وقتی یک تولید کننده نوشیدنی می گوید در ازای سه پطری خالی یک بطری پر دریافت کنید این علاوه بر تبلیغ و برند سازی (بخاطر حفظ بسته مارک دار در خانه مشتری و جلوچشم بودن و ساری و جاری بودن این برند در زندگی روزمره مشتری )می تواند از هزینه های تولید در بخش بسته بندی بکاهد .در صورت به وجود آوردن انگیزه در مشتری به منظور برگشت دادن یک بسته بندی ،ایجاد یکی سیستم محدود توزیع و باز پس گیری در یک کسب و کار محلی کوچک (با توجه به هزینه های معمولا پایین نیروی کار در این گونه مناطق)به نسبت تولید دوباره میتواند در صرفه جویی هزینه های تولید مفید واقع شود.

رگشت پذیری بسته های شیشه ای، چوبی ومقوایی از سایر انواع بسته بندی ها شایع تر است و باز در این بین بسته های مقوایی یک مزیت دیگر هم دارند؛ در حالی که باید بسته های شیشهای و چوبی با همان شکل اولیه (در زمان توزیع) به کارخانه برگردند، میتوان با تا کردن بسته های 3. مقوایی ثر یک وهله، تعداد بسیار بیشتری بسته های مقوایی را به خط تولید برگرداند. استفاده از بسته بندیهای یکپارچه برخی اوقات کالا در کانتینرها و یا پالتهایی جا داده شده و به مکان مورد نظر حمل می شوند؛ این شکل از حمل ونقل علاوه بر اینکه مقدار انتقال می افزاید، هزینه بسته بندیهای جزئی تر راحذف کرده و آسیب های بار که عمدتا در هنگام بارگیری های دستی به وقوع می پیوندند را کاهش می دهد با یک حساب سر انگشتی میتوانه به صرفه بودن این روش را متوجه شد.در کشور های توسعه یافته و صنعتی شده کالاهای زیادی به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه نیروی کار به صورت یکپارچه بسته بندی و حمل می شوند.یک فروشنده عمده در کشور های مدرن و پیشرفته امروزی با خرید یک لیفتراک و تنها با استخدام یکی راننده برای آن میتواند به سرعت پالت های بار را جا به جا کند و باصرف کمترین زمان و کمترین نیروی انسانی بارگیری و بارگذاری کند.این روش در فروشگاه های مدرن امروزی کاری بدیهی و همه گیر است در کشور های توسعه نیافته و در حال توسعه که به این روش ها اهمیت چندانی داده نمی شود و هنوز نیروی کار ارزان ،غیر متخصص و کم هزینه به شیوه های سنتی مورد استفاده قرار می گیرند. بدیهی است که یک کسب و کار موفقی که با موارد سوددهنده در طولانی مدت را مد نظرقرار دهد.

 به محض اینکه صحبت از بهبود بسته بندی می شود فکر ما معطوف به افزایش هزینه می گردد اما باید توجه داشت که این تفکر همیشه هم هزینه بر نیست و گاه سودمندی نیز در پی دارد. به طور مثال شما موز را در نظر بگیرید؛ برای بسته بندی آن نمی شود از کیسههای پلاستیک استفاده کرد (چرا که در صورت نرسیدن هوا به آن و بر اثر عرق کردن رنگ پوست آن تغییر کرده و میوه خراب می شود)، استفاده از صندوقهای چوبی یا صندوق هایی که از مشتقات پلاستیک هستند هم به خاظر قیمت تمام شده بالایشان اصولی نیست، بهترین گزینه برای این کار استفاده از کار تنهای مقوایی بود که علاوه بر قیمت مناسب و جاگیری زیاد از خراب شدن و له شدگی میوه هم جلوگیری می کند. در این مثال ما بسته بندی را به نفع تولیدات عرضه شونده مان تغییر دادیم وبهبودی حاصل آمد اما در عین حال هزینه ما بالنسبه کاهش یافت .

وقتی یک تولید کننده می گوید در ازای سه بطری خالی یک بطری پر دریافت کنید، این علاوه بر تبلیغ و برند سازی (بخاطر حق خط بسته مارک دار در خانه مشتری و جلو چشم بودن و سناری و جاری بودن این برند در زندگی روزمره مشتری) می تواند از هزینه های تولید در بخش بسته بندی بکاهد

خسارت های وارده به کالا در کل عملیات عموما میتواند به خوبی هزینه های بالا رفته ناشی از بهبود کیفیت بسته را جبران کند.

یکی دیگر از مزیت های بهبود کیفیت توجه همزمان با سلامت به فرم و شکل ظاهری بسته بندی است که میتواند تاثیر مستقیمی برتصمیم سازی مصرف کننده و فروش کالاهای شما داشته باشد.مناسب تر شدن شرایط کلی بسته بندی کالای شما همواره سود مند است و نشان میدهد شما یک تولید کننده خلاق و یک فروشنده منصف هستید که به حقوق مصرف کننده احترام می گذارید در پروسه های مختلف تبلیغاتی گاه هزینه های هنگفتی خرج می شود حال اینکه بهبود یک بسته بندی در این میان می تواند چند هدف با یک تیر باشد.

طراحی محصولات با پیش فرض بسته بندی آسان

اولین چیزی که عملا در صرفه جویی بسته بندی مفید واقع خواهد بود تولید اولیه با طرح خوب است. یک تولید باید جامع و مانع باشد، یعنی به مجموع ان نشود چیزی را کم یا اضافه کرد. این کار فایده مندی های زیادی دارد که یکی از مهمترین آنها در بخش بسته بندی و حمل و نقل مطرح می شود. یک کالای به اصطلاح بد بار که حجم متزاید و بلااستفاده ای دارد علاوه بردلزدگی که برای مشتری به وجود خواهد آورد

دربخش طراحی برای بسته بندی ،بسته بندی و حمل و نقل هم مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد به طور کلی یکی از اهتمام های تکنولوزی هم همین است که وسایل را روزبه روز مختصر و مقید تر کنند؛ کوچک شستشان جاروهای برقی در عین بالا بردات قضرت مکشی آنها از مصداقهای این شکل از تولید است. صر گاه حتویی در قضسائیکی آزاعصل ھڈی مہہم تولید است که علیالخصوصی در هنگام بارگیری و حمل ونقل به چشم میآید. با توجه به طراحی بسیاری از اجناسی می توان قسمت های برآمده و تا لازم آن ها را حشرق کرد. و باطراحی دوبارہ کاری کرد که بتوانند به خوبی در بسته ها و جعبه ها قرار گیرند. یک مبحث دیگر که  باعث اشغال فضای بیشتر یک کالا می شود، لایه های بسته بیتدی اضاغی است. به طور مثال، هر چه رطوبت و چربی در یک محصول غذایی کمتر باشد نیاز کمتری به مواد عایق و ضد رطوبت خواهند دانشست. با ترفندهایی چون ایجاد پوشش های ضدزنگ در قوطیهای فلزی می توان مصرف لاک های مخصوص داخل آنها را کاهش داد (البته این کار در عین صرفه جویی به کم کردن حجم بسته بندی کمک شایانی نمیکنند اما ذکر آن ذیل این عنوان ضروری بود). یکی دیگر از ملاحظاتی که در کوچک کردن یک بسته بندی نقش موثری دارد استغاده از مواد مقاوم در ساخت یک بسته و جعبه است. یک جنسی خوب و مقاوم می توانند به راحتی ما را از استفاده ضربه گیرها، محافظ ها و منقسم ها که عمدتا حجم و وزن زیاد و اضافی و نالازمی را به کالای ما تحمیل می کنند، بی نیاز کند

از سیر تا پیاز بسته بندی

تقریباً تمام محصولاتی که ساخته دست بشر بوده و با استفاده از منابع طبیعی تولید می شوند نیازمند جنبههای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار داد. هویت بخشی، امنیت، ایمنی سلامت و در نهایت حمل ونقلی، همگی نیاز مبرمی به بسته بندی برای تحقق دارند. حضور بسته بندی در دنیای مدرن، محصور به زمان و مکان خاصی نیست و به معنای واقعی کلمه، همه جا حاضر است. واقعا ایا می توانید چیزی را مثال بزنید که در بسته بندی عرضه نشود ؟ شاید بتوان چند نمونه ذکر کرد ولی این محصولات تعدادشان بسیار کم است. هم اکنون حتی محصولات زراعی و باغی نیز حداقل دارای یک لیبل میباشند و لیبل نیز خود شکلی از بسته بندی است.

بسنه بند یی ابتدایی ترین نیاز هر محصول پیش از عرضه به بازار می باشد، چرا که تولید کنندگان برای شناساندن خود و لا نشان و

البته محافظت از محصول در حین حمل ونقل و نگهداری پیش از فروش به ان نیاز مبرمی دارند. به بیانی بسته بندی می تواند ضمن معرفی نام، خواص، مشخصات شنی و شیمیایی، نگهداری صحیح، محافظت ان کالا را تا زمان مصرف به عهده گیرد و در عین حال یک بسته بندی مطلوب قادر است موجب افزایش زمان حفظ و نگهداری کالای فاشد شدنی باشد.

جاذبه تبلیغات

با توجه به بازار رقابت نیاز است که پیام شرکت تولید کننده به صورت مستقیم و در قالب تبلیغات برای مشتری و خریدار ارسال شود و این هنر تبلیغات است که با انجام آن ایجاد جذبه برای محصولات تولیدی بیشتر می شود. به عبارت دیگر هر گاه مشتری به دلیل قرار گرفتن در فضای تبلیغاتی سابقه ذهنی بیشتری از محصولی پیدا کند طرح آن محصول، مشتری را بیشتر برمی انگیزد و شکل و فرم آن بیشتر به دل می نشیند و ذوق وی را ارضاء می کند. گرایشی مردم به خرید محصولاتی که فعالیت تبلیغاتی مناسبی روی آنها صورت گرفته و برای مصرف کننده سابقه ذهنی بر روی محصول وجود دارد خود بهترین دلیل ضرورت توجه به امر تبلیغات و توجه به این جاذبه در محصولات تولیدی می باشد.

بسته بندی شده قیمت آن است به عبارت دیگر برای توده مردم و به ویژه طبقات کم درآمد جاذبه قیمت یک آمر حیاتی در خرید محسوب میش دلیل قبل از انتخاب نوع بسته باید طیف مصرف کننده محصول مشخص باشد و برای اقشار کم درآمد در حد امکان از بسته بندی ارزان تر استفاده گردد. جاذبه قیمت در بازار رقابتها آن قدر حائز اهمیت است که پارهای از تولیدکنندگان به عنوان یک استراتژی معتقدند جنس را باید آن قدر ارزان تهیه کرد که خریدار برای خرید آن احتیاج به فکر کردن هم نداشته باشد. البته در این امر نباید کیفیت فراموش شود.

جاذبه قیمت در بازار رقابت رقابت ها آنقدر حائز اهمیت که پاره ای از تولید کنندگان به عنوان یک استراتزی معتقدند جنس را باید آنقدر ارزان تهیه کرد که خریداربرای خرید آن احتیاج به فکر کردن هم نداشته باشد. البته در این امر نباید کیفیت فراموشی شود.

بدین ترتیب مدیران به درک این موضوع پرداخته اند که بسته بندی می تواند به صورت دقیقی باعث تمایز کالاهای مصرفی نسبتا مشابه شود و در نهایت بقای تعدادی از مارکها در بازار و عرضه کالاهای مختلف باعث شده است که خریداران در همان زمان خرید با استفاده از عناصر مستقیم به تمایز کالاهای مختلف بپردازند.

نتایج مشترک بیانگر این موضوع هستند که درک کافی در رابطه با تکنولوژی بسته بندی نقش مهمی را در تمایلی و احتمال کلی مصرف کننده در زمینه خرید محصولات خاصی ایفا می کند.

امروزه از آنجایی که بیشتر مردم در انتخاب نوع کالای خود به دلیل رقابت سخت شرکت های تولید کننده در نوعی سردرگمی نسبی به سر میبرند و ممکن است توان ارزیابی محصولات در زمینه هایی مانند لوازم شوینده، آرایشی، غذایی و… به دلیل هم سطح بودن شرکت های تولید کننده اصلی دارا نیستند. اینجاست که یک ایده نو برای نمایش محصول شرکت خاصی گوی سبقت را از دیگران برده و در دوره زمانی مشخصی منجر به سود هنگفت از فروش محصول مورد نظر برای آن شرکت خواهد شد.

بسته بندی مواد غذایی

رشد روزافزون جمعیت، توجه ویژه دولتها درتامین و تولید بیشتر مواد غذایی مورد نیازکه امروزه تحت عنوان (امنیت غذایی)مطرح می شود را طلب می نماید .

در امنیت غذایی نیزتوجه به بهداشت وپیشگیری از آلودگی مواد غذایی موضوعی است که بایستی توجه ویژهای به آن صورت گیرد.

عوارض ناشی از آلودگی مواد غذایی

تعریف سازمان بهداشت جهانی از بیماری ناشی از غذا به این صورت ا ست :بیماری هایی که ماهیت عفونی یا سمی دارندو عامل آن از راه غذای مصرفی وارد بدن می شود.هر فردی در معرض ابتلا به چنین بیماری هایی قرار دارد.

غذا به عنوان منبع تولید انرژی در بدن دچار آلودگی باشد می تواند منشاء بیماری های مختلف ودر راس آن بیماری های گوارشی و مصمومیت های غذایی در انسان باشد .

عوارض ناشی از غذا، یکی از شایعترین و شدیدترین مشکلات بهداشت عمومی در جهان امروز هستند، که بر زندگی انسان ها، بار سنگینی تحمیل کردهاند. این الودگی ها معمولا به دليل تهیه، نگهداری و حمل و نقلی نامناسب ماده غذایی بروز می کند. مسمومیت غذایی: عوارض ناشی از مصرف مواد غذایی الوده را اصطلاحا مسمومیت غذایی مینامند. عوارض ناشی از آلودگی مواد غذایی بر اساس مکانیسم عمل به چهار گروه تقسیم می شود:

الف) عفونت های غذایی

ب) مسمومیتهای غذایی

ج) عوارضی حاصله از انگل ها

د) عوارضی حاصله از مواد افزودنی

عفونت های غذایی

عفونت های غذایی شامل بیماری های عفونی می شود که در اثر مصرف غذای آلوده به انسان انتقال مییابد و با عوارض گوارشی از قبیلی استفراغ، اسهال، دردهای عضلات شکم و تشنجات عصبی همراه است: سالمونلا، کمپیلوباکتریوز، ویبریوز، کلی باسیلوزه

به طور کلی در بین مواد غذایی گوشت، فراوردههای گوشتی و تخم مرغ همیشه درصد الودگی شان بیشتر از دیگر مواد غذایی است

گوشت چرخ کرده بیشترین خطر انتقال عفونت غذایی را دارد.

مسمومیت های غذایی

 به دو شکل مسمومیت های غذایی میکروبی و مسمومیت های قارچی دیده می شوند که در اثر سموم مترشحه از: ۱- باکتریها مانند کلستریدیوم بوتو لینوم، اشریشیاکلی، شیگلا، باسیلیوس سرئوس و استافيلوکوک پاتوژن.

 ۲- در اثر سموم مترشحه از قارچ ها (کپک و مخمر) مانند آفلاتوکسین به وجود می آیند.

عوارض حاصله از انگل ها

عبارتنداز بیماری هایی که توسط انگل هایی که در غذاهای مختلف وجود دارند، و از طریق لوله گوارش به انسان منتقل می گردند؛ مانند توکسوپلاسموز، ژیاردیوز، تریشینوز تنیازیس و…..  

عوارض حاصله از مواد افزودنی

عوارضی که در اثر مواد افزودنی غیرمجاز و یا استفاده بیش از حد استاندارد مواد مجاز و یا در اثر باقیمانده های دارویی و سموم در برخی از مواد غذایی و یا در اثر آلودگی محیط زیست و اثرات آنها روی فرآورده های دامی و کشاورزی به وجود می ایند. بیماریهای ناشی از غذا، در سطح اجتماع، خانواده ها، سیستم مراقبت بهداشتی و اجتماعی و مؤسسات تجاری، علاوه بر ایجاد بیماری و حتی مرگ، هزینه بالایی نیز به کشورها تحمیل در کشورهای صنعتی بیش از ۹۰ درصد غذای مردم از طریق صنایع مربوطه در اختیارشان قرار می گیرد. که آلودگی آنها فاجعه آفرین است. ۲۰ تا ۵۰ درصد از جهانگردان طی سفرهای خود دچار عوارضی غذایی می شوند. گزارشات بیان می دارند که در سال ۲۰۰۵ حدود 8/1 میلیون نفر بر اثر بیماریهای اساس هالی جان خود را از دست دادهاند که بخشی اعظمی از این مرگ و میرها به آلودگی غذا و آب آشامیدنی مربوط بوده است. لذا توجه به بهداشت مواد غذایی امری ضروری است.

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی عبارت است از کلیه موازینی که رعایت آنها در کلیه مراحل تولید، نگهداری و عرضه مواد غذایی ضروری است تا ماده غذایی سالم و با کیفیت بالای بهداشتی به دست مصرف کننده برسد.

حفاظت از مواد غذایی از زمان تولید تا هنگام مصرف امر بسیار مهمی است. عوامل بسیاری باعث از بین رفتن ارزش مواد غذایی می شوند که از مهمترین آنها میتوان به فساد میکروبی، از دست دادن برخی خواص مهم مانند ویتامین و… اشاره کرد. عواملی که باعث رشد میکروارگانیسم ها دریک محصول بعد از تولید می شوند:

۱- سطح پایین بهداشت در فرآیند تولید

 ۲- تاخیر بین تولید و بسته بندی

 ۳- دمای نامناسب نگهداری (انبارشی)

 ۵- حجم گاز آزاد شده درون بسته بندی – نوع و ترکیبات گازهای درور بسته بندی

 ۶- نوع ماده بسته بندی

از سویی مواد غذایی دارای دو ویژگی اساسی می باشند:

الف) فصلی بودن تولید

ب) فساد پذیر بودن :این در حالی است که انسان ها به منظور رفع نیاز تغذیه ای و تداوم حیات خود احتیاج به مصرف مواد غذایی در طول سال دارندبدین لحاظ بسته بندی مواد غذایی از اهمیت خاصی بر خوردار است.

امروزه روش های مختلف بسته بندی به همراه روش های نوین نگهداری مواد غذایی نقش موثر و کار آمدی را ایفا میکند

به نحوی که بسته بندی مواد غذایی به صورت علمی و با تکنیک های خاصی خود انجام می گیرد و جزء صنایع پیشرفته محسوب شده که می توان به بسته بندی گروههای نان ؛ شیرینی، فراوردههای لبنی، فراوردههای گوشتی، مواد غذایی منجمد، مواد غذایی خشک، میوه، غلات، شکلات، قهوه و… اشارہ نمود.

هدف از بسته بندی مواد غذایی

در ابتدا هدف بسته بندی نگهداری محصولات غذایی فصلی بوده اما با رشد جوامع این ضرورت احساسی گردید تا محصولاتی که در یک منطقه خاصی تولید میشود جهت استفاده به منطقه دیگری انتقال یابد. این هنر بسسته بندی بود که امکان حفاظت و نگهداری محصول را در این پروسه انتقال ازمحلی به محل دیگر فراهم آورد.

اهداف اصلی از بسته بندی مواد غذایی

 مهمترین هدفی که در بسته بندی محصولات غذایی مدنظر است افزایش طول عمر نگهداری محصولی میباشد.

 – محافظت ماده غذایی از عوامل فساد درونی و بیرونی و اکسیده شدن – حمل و نقل بهتر و آسانتر مواد غذایی – بازاریابی بهتر

 – اهمیت بسته بندی مواد غذایی و نقش آن در بهداشت، کاهش ضایعات، جلب مشتری تکنولوژی بسته بندی نه تنها توانست طول عمر ماده غذایی را افزایش دهد بلکه این امکان را به وجود آورد که در کشوری نظیر آمریکا ۶ درصد مردم آن بتوانند با فعالیت خود نه تنها غذای همه مردم این کشور را تأمین کنند بلکه مقادیر مشابهی از محصولات را به خارج صادر نمایند.

 بسته بندی و بهداشت مواد غذایی

یکی از راه های حفظ بهداشت مواد غذایی، بسته بندی آنهاست، زیرا بسته بندی علاوه بر جلوگیری از نفوذ میکروارگانیسم در مواد غذایی، از ارتباط بی دلیل و دستکاری خریدار با مواد غذایی نیز جلوگیری می کند. لذا مناسب است به منظور جلوگیری از انتقال الودگی از فرد به مواد غذایی، از دست زدن فرد الوده به ماده غذایی جلوگیری شود.

در برخی از فروشگاه ها، همزمان علاوه بر مواد غذایی نظیر سبزیجات (که برگهای آن میتواند به شدت آلوده باشد)، سایر مواد غذایی گوشت ،مرغ و ماهی (که به شدت فساد پذیر هستند)نیز به فروش می رسد،لذا در چنین فروشگاه هایی بسته بندی واد غذایی فاسد شدنی (نظیر گوشت،مرغ و ماهی)ار آلودگی این مواد جلو گیری می نماید.

بسته بندی و ضایعات

محصولات کشاورزی و دامپروری که خسارت دیده ،فاسد شده و یا کیفیت غیر قابل قبولی از نظر هر یک از خصوصیات حسی داشته باشد مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار نمی گیرند و ضایعات را می توان به عوامل زیر نسبت داد:

1- آلودگی میکروبی و تجزیه مواد توسط آنها

2- فرآیند متابولیکی

3- تنش های فیزیکی

معرفی استاندارد های جهانی بسته بندی

استاندارد،معانی متفاوتی دارد از جمله بعضی آن را «نمونه ای برای سرمشق» میدانند که قبول عام یافته باشد، بعضی هم ان را وضع قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب کالا یا خدمات دانسته اند و البته تعاریف دیگر.

در صنعت بسته بندی نیز استانداردهای گوناگونی تعریف شده است که هر کدام دارای ویژگی هایی خاص است. ویژگیهایی که بنابر مصرف، مولفه های متغیری را می پذیرد اما در عین حال انها را در یک حالت معین برای کاربرد معین تعریف می کند. در و استاندارد های تعریف شده و جهانی بسته بندی میپردازد.

ظروف مواد خطر ناک

واکنشی بپوشانید و حداقل ضخامت ماده ضربه گیر بین سطح بیرونی ظرف استوانه ابتدا باید درون ظرف استوانه را با یک ماده ضربه گیر غیر واکنشی بپوشانید و حداقل ضخامت ماده ضربه گیر بین سطح بیرونی ظرف استوانهداخلی وسطح بیرونی ظرف استوانه باید 5سانتی متر باشد بسته بندی را طبق بسته بندی داخلی انجام دهید که شامل یک مخزن مقاوم به ضربه از جنسی شیشه، سرامیک، پلاستیک یا فلز میباشد.ماده ضربه گیر، جاذب غیر واکنشی بوده و همچنین بسته باید ابتدا در یک بسته ضد نشتی از جنس فلز یا پلاستیک باشد.مخزن داخلی بایستی دارای یک قفل پیچی باشد که به وسیله یک  ابزار با قابلیت جلوگیری از باز شدن یا شل شدن قفل در اثر ضربه یا تکان در طول حمل ونقل محکم گردد.بسته  داخلی و ظرف بیرونی باید مطابق با نیازهای عملکرد مورد انتظار، مطابقت داشته باشند. مقدار کلی مایعی که در ظرف بیرونی بسته بندی میشود نباید از 160لیتر (4گالن)باشد.

ضخامت استوانه بیرونی باید 1/35میلیمتر باشد.در ذیل نیاز های ضخامت ظرف اشاره شده است .

مقاومت خوبی در شرایط آزمایش ضد نشتی با استفاده از فشار هوای داخلی در دمای 55درجه سانتی گراد (131فارنهایت)حداقل دوبرابر فشار بخار ماده ای که باید بسته بندی شود داشته باشد.

دارای در یا بستار پیچی باشد که با کلیه نیازهای زیر مطابقت کند:

مطابق توصیه سازنده بستار، با استفاده از یک وسیله دارای قابلیت اندازه گیری گشتاورtoqueبه گشتاور بسته شود.

با یک ابزار سر جای خود محکم شود تا بستار در ثر ضربه یا تکان در طول حمل ونقل به عقب نرود یا شلی نشود. – طوری با یک درپوش (درزگیر) پوشانده شود که با توصیههای سازنده، در پوشی مطابقت داشته باشد. درپوش درزگیر باید مقاومت لازم در برابر فشار داخلی حداقل ۱۰۰ کیلو پاسکال (۱۵ PSi) را داشته باشد. – ظروف استوانه با ظرفیت بیش از ۳۰ لیتر اما کمتر با معادل ۱۲۰ لیتر (۳۲ گالن) بایستی دارای حداقل ضخامت 08/1 میلیمتر باشند. – ظروف استوانه با کد ۱۱۳۱ با ظرفیت بیش از ۳۰ لیتر اما کمتر یا معادل ۱۲۰ لیتر باید دارای حداقلا ضخامت ۳/۹ میلیمتر باشند.
 

چاپ جعبه

 

🔴‍ مزایای بسته بندی کاغذی و مقوایی

۱- کاغذ از انعطاف پذیری خوبی برخوردار است.
۲- قابلیت شکل و چاپ پذیری خوبی را دارد.
۳- در مقابل پاره شدن ، کشش و فشار مقاوم و محکم است.
۴- کاغذ قابل بازیافت بوده و در محیط سریعا تجزیه می شود.
۵- دارای قابلیت چاپ و رنگ برای تبلیغات می باشد لذا فروش را بالا میبرد.
۶- در هنگام تهیه کاغذ و مواد اولیه این بسته ها را می توان بصورت مقاوم به رطوبت . تهیه نمود.
۷- قابلیت بسته بندی اقلام بهداشتی نظیر دستمال کاغذی را دارد.
۸- مواد اولیه کاغذ ارزان بوده و از منابع طبیعی تهیه می شود.
۹- به منظور تهویه بسته های کاغذی و مقوایی با توجه به نوع محصول می توان به راحتی سوراخی تهیه نمود.
۱۰- بسته های کاغذی و مقوایی تا حد زیادی در مقابل افزایش و یا کاهش دما محصولات را محافظت مینماید.
۱۱- به ابعاد و اشکال مختلف و به تبعیت از شکل محصول ، طریقه عمل و…می توان آنها را طراحی نمود.
۱۲- در صورت تکانها و حرکات ناشی از حمل ونقل مانع از آسیب رسیدن به محصول می شوند و در صورت برخورد محصول با بدنه بسته دچار خسارت نمی شوند.

🔴‍ تغییر بسته بندی تغییر ذائقه

ایـران طی دهه ی گذشته تفاوتهای چشمگیری در صنعت بسته بندی تجربه کرده است.
 علی رغم برخی مشکلات ریز و درشت، روندهای مشـاهده شده نشان از سرعت اوج گیری گرایش به محصولات بسته بندی شده از طرف مصرف کننده است. به بیان دیگر این روزها تاثیرات بسته بندی خلاقانه بر زندگی روزمره مردم کاملا قابل لمس است.
قطعا یکی از نتایج رشد شگفت انگیز افزایش شهر نشینی، تغییر در فرهنگ مصرف، تمایل بیشتر به صرفه جویی در زمان و استفاده از محصولاتی با دوره ماندگاری بالاتر، ارزش افزوده بیشتر و دارای استانداردهای کیفی لازم خواهد بود.
 البته به شرطی که جایگزینهای شایسته ای برای محصولات تازه و بدون بسته بندی به بازار معرفی شود.